2013-04-05

Nytt ramavtal

När upphandlingen av professionell handledning i LT Dalarna blev klar i dagarna visade det sig att Utvecklingszonen var en av tre aktörer som lyckats få tilldelning inom samtliga sex handledningsområden som upphandlades. Det innebär att man även i fortsättningen har möjlighet att  anlita Utvecklingszonen för handledning i LT Dalarna. Fn handleder jag på Landstingets grundläggande KBT utbildning, har psykosocial handledning för VC Hedemora och har team- och metodhandledning med Dala ABC - Kompetenscentrum för ätstörningar.

2013-02-03

Våga börja prata

Utvecklingszonen stödjer Våga börja prata, som arbetar för att barn i missbruksfamiljer ska få stöd och hjälp.