Chef eller ledare

Dagens chefer och ledare står inför svåra utmaningar. Konkurrensen är i dag stenhård både i offentliga och privata organisationer. För att klara utmaningarna behöver du som ledare förmedla organisationens värden och mål, hjälpa dina medarbetare att bryta ner målen till beteenden och stötta dem så att de utvecklas och kan hantera krav och förändringar.

Du behöver samtidigt hantera din egen och andras stress, se till att organisationen och medarbetarna mår bra och fungerar effektivt på både kort och lång sikt. Det är en tuff och krävande uppgift. Då kan det vara bra att inte stå helt ensam.

Fokus för insatserna kan  t ex gälla att hantera stress och förändringar eller för att förbättra kommunikation och bemötande, med övergripande mål att förbättra kvalitet och effektivitet. Även individuell terapi och arbetslivsinriktad rehabilitering, både för ledare och medarbetare, finns bland våra tjänster.

Utvecklingszonen erbjuder coachning och handledning för ledare och medarbetare, ledarskapsutbildningar och organisationsutveckling. Tillsammans utvecklar vi din verksamhet i riktning mot ökad effektivitet, trivsel och arbetsglädje. 

© Utvecklingszonen