Behandlingspersonal

Utvecklingszonen erbjuder handledning och utbildning för dig som redan arbetar med kognitiv beteendeterapi eller för dig som vill arbeta mer KBT-inriktat med dina klienter. Kanske vill du få tydigare modeller och verktyg som hjälper dig och dina klienter att ta aktiva steg framåt i behandlingsarbetet.

Mikael Malmberg har lång erfarenhet av handledning med såväl erfaren som oerfaren behandlingspersonal. Han handleder och har handlett inom BUP, Öppenvårdspsykiatri, Ätstörningsbehandling, olika typer av behandlingshem, BVC/MVC, 6-12 års hälsa, psykosociala team inom primärvård, på grundläggande KBT-utbildningar och på psykologutbildningar. Han handleder och har handlett PTP-psykologer, leg psykologer med olika grundläggande terapiutbildning, leg psykoterapeuter med olika inriktning, socionomer, sjuksköterskor, undersköterskor, skötare, behandlingsassistenter, sjukgymnaster, barnmorskor och läkare.

Exempel på utbildningar som kan anordnas:
  • Introduktionsutbildningar med föreläsningar och övningar inom KBT, från 1 halvdag upp till 5 heldagar.
  • Träning och utbildning i KBT där du under 1 till 4 terminer jobbar med egna fall som videofilmas och används i handledning. Du skriver fallanalyser och sessionsrapporter läser in litteratur som examineras genom hemtentor och träffar med diskussion av litteraturen utifrån egna fall.

© Utvecklingszonen