Personal inom vård, omsorg eller socialt arbete

Om ni som personalgrupp vill ha handledning eller öka upplevelsen av sammanhang och effektivitet – kan ni vända er till Utvecklingszonen. Vi hjälper er att förbättra samarbete och sammanhållning eller hantera konflikter. Utvecklingszonens tjänster passar om ni vill utveckla er förmåga att hantera svåra samtal och arbeta långsiktigt med att utveckla ert arbetssätt. Vi kan också hjälpa till att föra in ett mer evidensbaserat arbetssätt i er organisation eller avdelning.

© Utvecklingszonen