Skolledare eller pedagog

Har du ett lärarlag som behöver hjälp att hantera stress? Vill du ge dina elever en stressförebyggande utbildning? Har du in personer i ditt arbetslag som mår dåligt på grund av stress och behöver individuell hjälp att hantera det? Behöver du stöttning för lärare som har problem med bemötandet av vissa elever?

Vänd dig till Utvecklingszonen om du som skolledare eller pedagog vill ha hjälp för enskilda lärare, behöver individuella åtgärdsprogram för elever eller hjälp med en speciell klass eller ett särskilt arbetslag. Tillsammans utvecklar vi organisationen mot ökad effektivitet och arbetsglädje.

© Utvecklingszonen