Privatperson

Om du kört fast, känner dig ständigt stressad eller bara mår dåligt kan du vända dig till Utvecklingszonen. Här får du hjälp med bryta många olika svårigheter. Det kan handla om livsstilsförändringar, stress, utmattning, oro, olika ångestsyndrom, tvång, nedstämdhet och depression, sömnproblem, relationsproblem, kriser och existentiella problem. Vi arbetar med kognitiv beteendeterapi.

Mikael Malmberg, är legitimerad psykolog och leg psykoterapeut inom KBT och har många års erfarenhet av att arbeta med olika typer av psykiska och psykosociala problem. Du kan vända dig direkt hit om du själv kan finansiera din behandling.  Ofta kan även din arbetsgivare eller i vissa fall ditt försäkringsbolag finansiera behandlingen. Utvecklingszonen har psykoterpiavtal med LT Gävleborg, via din hälsocentral kan du ibland få vidareremittering till psykoterapi/KBT.

För närvarande har jag lång väntetid för individuell psykoterapi.

© Utvecklingszonen