Personal som använder samtal som ett verktyg i sitt arbete

Om du har behov av att få konkreta råd och riktlinjer i ditt arbete med samtal med olika människor eller om du vill ha fortlöpande handledning och stöd i arbetet: vänd dig till Utvecklingszonen. Jag har mycket erfarenhet av utbildning och handledning med olika personalkategorier.

Exempel på områden som vi kan arbeta med: Hur gör man för att bäst lyssna och bekräfta, hur skapar man en god allians, hur motiverar man till förändring, hur utforskar man klientens behov, hur kan man förstå olika typer av problem och beteenden, hur kan man hantera hotfulla situationer genom nedtrappning.

© Utvecklingszonen