Att anpassa kraven

Om det är något jag lärt mig av alla olika långlopp jag deltagit i genom åren är det att anpassa mina krav. Med det menar jag att för att kunna träna och prestera så bra som möjligt, har jag dels lärt mig att periodvis minska på andra krav i livet, dels att anpassat kraven och ambitionerna på prestationerna vid träning och i lopp efter de övriga förutsättningar jag har vid olika perioder i livet.

Våra stressreaktioner är en följd av de samlade påfrestningar vi upplever i livet vid en given tidpunkt. Överskrider jag min kapacitet vad gäller min förmåga att hantera påfrestningar får det konsekvenser för mig kroppsligt, mentalt och emotionellt. När det handlar om träning får jag snabbt feedback om jag överskrider min kapacitet för mycket, bl a genom att kroppen börjar få skavanker, att sömnen blir störd och att lusten att träna minskar.

I januari 2018 bestämde jag mig för att delta i ett 100 mileslopp i april i år. För att kunna hantera och få in den träning jag ansåg jag behövde, var det viktigt att kunna sänka kraven på andra områden i livet. Eftersom planeringen blev väldigt kort i förhållande till utmaningen, hann jag inte planera mitt arbete, på det sätt jag t ex gjorde 2016 när jag skulle genomföra en Ironman på hösten. Då jag såg till att jobba lite kortare dagar och lägga in fler möjligheter att träna på lunchen under hela våren och sommaren. Nu i år märkte jag att jag började känna av stressen och jag bestämde mig för att sänka kraven en del på träningen och jag drog ner rejält på tiden jag lade på ett byggprojekt hemma. Loppet var väldigt viktigt för mig och jag ville verkligen ge mig själv en rimlig chans att klara av det. De övriga anpassningar jag gjorde som att sova mer, ha extra fokus på kosten och generellt vila mer när jag inte arbetade och eller tränade tror jag bidrog till att jag lyckades med min målsättning.

Jag är övertygad om att vi kan prestera väldigt mycket mer om vi förmår sänka kraven på vissa områden, samtidigt som vi ökar dem på andra områden. Om vi däremot tror att det bara är att lägga till fler och fler krav och prestationer riskerar vi att göra oss själva till ett offer för egna och yttre krav.

Mitt råd inför sommaren är att göra medvetna val. Gör det ni vill göra – det ni längtat efter, men släpp taget om annat, eller dra åtminstone ner på kraven. Då tror jag sommaren kan ge både upplevelser och återhämtning.