Välkommen till Utvecklingszonen - praktisk psykologi och KBT i Söderhamn.

Välkommen till Utvecklingszonen AB och Mikael Malmberg leg. psykolog. Möjligheter till utveckling finns hos alla människor och överallt där människor samverkar. Med rätt stöd går det att hitta till sin egen eller till sin organisations utvecklingszon.

Vad är Utvecklingszonen?

Med Utvecklingszonen vill jag sprida enkel och praktiskt inriktad psykologi till individer och organisationer. Med hjälp av vetenskapligt beprövad praktisk psykologi ser vi tillsammans med dig till att aktiviteter, beteenden och förhållningssätt förändras i önskad riktning. Det räcker inte att bara tänka eller tycka nytt, du behöver framförallt också börja göra annorlunda för att det ska bli någon skillnad.

Ledarskap & Organisation

Insatserna passar för organisationer och ledare som tror på att prestationer och arbetsglädje går hand i hand, och som är beredda att lägga tid på långsiktigt hållbart utvecklingsarbete.

KBT-tjänster

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en terapiform som i en stor mängd studier visat mycket goda resultat. Jag behandlar bl.a. stress, utmattning, ångest, nedstämdhet och sömnproblem.

Mental Coaching

För dig som har mål du drömmer om och vill uppnå, och som vill prestera hållbart och långsiktigt, inom idrott, på ditt arbete, i ditt vardagsliv. Coachingen anpassas utefter vad du vill, och varför du vill det.

Aktuellt

Om trygghet, frihet och hopp Nu har vi satt punkt för året 2022, ett år jag tror kommer leva kvar hos många av

Ny lokal from 31/10 2022

Från och med 31 oktober kommer jag flytta från Lokstallarna till andra sidan Söderhamnsån. Min nya mottagning blir i Sports Gyms lokaler bredvid

Hantera oro vid Covid-19

Under pågående kriser ökar stress, ångest och oro. Jag har därför sammanställt en del saker man kan göra och tänka på för att