Organizational Behaviour Management

Organizational Behavior Management (OBM) är den del av den tillämpade beteendeanalysen som använder veteskapligt belagda principer från inlärningspsykologin att förbättra prestationer, effektivisera ledarskap eller för att skapa effektiva, säkra, trygga och trevliga arbetsplatser.

OBM handlar om hur man kan arbeta systematiskt med att motivera och få engagerade medarbetare. Om du som chef vill ha det, behöver du börja med att lära känna dina medarbetare.

Motivation består något förenklat av beteenden och känslor. Våra beteenden styrs av vilka känslomässiga konsekvenser beteendet får – om det känns bra eller dåligt. Vi har olika erfarenheter och egenskaper som gör att vi motiveras på olika sätt, av vissa beteenden och vissa typer av konsekvenser.

Som ledare behöver du någorlunda förstå vad som är viktigt för dina närmaste medarbetare och ha en tillräckligt god relation till dem för att de ska lita på dig. De behöver känna att deras ansträngningar och engagemang har betydelse för dem själva, organisationen och för dig som ledare och att det de gör faktiskt leder till övervägande positiva känslor.

Vill man ha medarbetare som tar initiativ, får det inte kännas som farligt att göra misstag och det behöver upplevas som belönande att man försöker. Vill man ha medarbetare som pratar positivt om organisationen och bidrar till god stämning, behöver de få övervägande positiva erfarenheter av organisationen.

Ledare blir man om man har följare – människor som vill följa. Har man inga följare är man i bästa fall en chef och i sämsta fall en förtryckare.

Om du som chef eller ledare vill arbeta systematiskt med att skapa motiverade medarbetare, om du vill ha medarbetare som lägger krutet på det som är viktigt i organisationen – då kan du med fördel jobba med OBM.

OBM passar också bra om du har börjat jobba med förändringar, exempelvis Lean management eller nya kärnvärden, och har svårt att omsätta dessa förändringar i beteenden i organisationen. Vill du ha en effektivare organisation med lägre upplevelse av stress eller kanske ”bara” få ökad lönsamhet, oavsett vilket passar OBM bra eftersom alla förändringar i en organisation kräver beteendeförändring.

 

Från Wikipedia

”Organizational Behavior Management” (OBM) är den del av den tillämpade beteendeanalysen (eng. applied behavior analysis) som använder grundläggande inlärningsprinciper för att förstå och påverka beteenden när det gäller system och organisationer. Syftet är bland annat att förbättra prestationer, effektivisera ledarskap eller att skapa säkra och trygga arbetsplatser (eng. behavior based safety).

Närliggande områden är Performance Management, där åtminstone vissa delar överlappar med OBM.

Benämningen OBM kommer från den tidskrift som startades 1977, Journal of Organizational Behavior Management. Principerna för OBM hade dock använts systematiskt redan tidigare.