KBT - tjänster

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en terapiform som i en stor mängd studier visat mycket goda resultat – det betyder att KBT är en sk evidensbaserad behandling. Om du går i KBT behandling och engagerar dig i din behandling kommer du vanligtvis ganska snabbt märka en förändring till det bättre. 

I nuläget har jag lång kö på psykoterapiavtalet och har inte möjlighet ta emot klienter privat.

Utvecklingszonen erbjuder handledning och utbildning för personal som arbetar med  behandling och vård, samt psykologisk behandlning som arbetslivsinriktad rehabilitering och individuell KBT-behandling. Vi behandlar många olika typer av problem, exempelvis stress, utmattning, ångest, nedstämdhet och sömnproblem.

För personal inom behandlingsarbete och omvårdnad

Klinisk handledning

Utvecklingszonen erbjuder handledning både individuellt och i grupp. Det kan gälla generell drifthandledning, specifik ärendehandledning, handledning i samband med KBT-utbildningar eller för att få till stånd ett gemensamt förhållningssätt. Jag strävar efter att jobba med evidensbaserade principer och metoder. Jag har sedan 2002 jobbat kontinuerligt med olika typer av handledningsuppdrag inom bl. a. mobila team, PTP-psykologer, KBT-utbildningar, psykologprogram, BUP, vuxenpsykiatri, olika typer av stödboenden, barn- och familjehälsa, Barn- och ungdomshabilitering, primärvårdsbaserade psykosociala team, ätstörningsbehandling, barn- och ungdomsmedicin, företagshälsovård, beroendebehandling, palliativ vård och olika enheter inom socialtjänsten bl. a. boendestödjare, familjeteam och försörjningsstöd.

Utbildningar

Utvecklingszonen erbjuder skräddarsydda utbildningar inom psykologi, KBT och bemötande.
Exempel på utbildningar:

  • Hantera stress och förebygga utmattning
  • Bemötande och samtal
  • Grunderna i kognitiv beteendeterapi
  • Inlärningsteori och tillämpad beteendeanalys
  • Behandling av beteendeproblem och ångest hos barn och unga
  • Behandling av olika ångestsyndrom, stress och utmattning
  • Orientering och i olika KBT-teorier och behandlingsmodeller t ex Behavioral Activation, Acceptance and Committment Therapy (ACT).

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Vanligtvis bygger din rehabilitering på individuell KBT-terapi med fokus på att du ska kunna tillbaka i arbete och så småningom må bättre. Behandlingen betalas av din arbetsgivare som också är delaktig i processen. Behandlingen börjar med en kartläggning som efter avstämning med dig blir ett behandlingsförslag som din arbetsgivare får ta ställning till. Efter godkännade från arbetsgivaren kan sedan behandlingen påbörjas.

Individuell KBT-terapi

Normalt börjar dock din terapi med en kartläggande utredning där vi tillsammans ringar in dina problem och mål. En behandling kan vara allt från 3 till 25 samtal och den kan även innehålla möten med olika delar av ditt privata och professionella nätverk som olika familjemedlemmar, arbetsgivare, husläkare och handläggare på Försäkringskassan.

Via egen vårdbegäran eller remiss till primärvårdsbaserad psykoterapi har du möjlighet att få upp till 15 sessioner finansierad via Region Gävleborg, du betalar då patientavgift på 200 kr/ tillfälle och högkostnadskort gäller. För att ha möjlighet få psykoterapi finansierad via Regionen bör du under de senaste två åren gått minst 5 tillfällen hos terapeut inom den psykosociala enheten på den hälsocentral du är skriven på.

I nuläget har jag lång kö på psykoterapiavtalet och har inte möjlighet ta emot klienter privat.

Parterapi

Vi startar med ett gemensamt kartläggande samtal och ni får med er några formulär att fylla i var för sig. Vanligtvis har vi sedan varsitt individuellt samtal. Vi summerar sedan tillsammans och kommer gemensamt fram till förslag på fortsatta åtgärder utifrån analysen. Totalt kostar analys, återkoppling och förslag på mål och åtgärder 7200 kr. Åtgärderna följs upp och anpassas vidare under senare sessioner.