Psykologer, Psykoterapeuter & Konsulter

Psykologer

Psykologexamen

Psykologutbildningen i Sverige är en bred generalistutbildning. Det vill säga att en examinerad psykolog, oavsett studieort, studerat många olika psykologiska teorier och metoder inom flera områden och är kunnig inom många tillämpningsområden. Traditionellt har psykologutbildningarna vid olika lärosäten skilda kunskapsprofiler och de lägger tonvikt i utbildningen vid olika teorier och vetenskapliga traditioner. I länken ovanför kan du läsa mer ingående om psykologutbildningen i Sverige.

Psykologutbildning finns f n (2022) på elva lärosäten i Sverige:

 • Göteborgs universitet
 • Karlstads universitet
 • Karolinska Institutet, Solna
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet, Växjö
 • Lunds universitet
 • Mittuniversitetet, Östersund
 • Stockholms universitet
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet

Legitimation

För att få kalla sig legitimerad psykolog i Sverige ska man ha först ha genomgått fem års utbildning på universitetets psykologprogram och därefter genomfört ett års praktisk tjänstgöring under kontinuerlig handledning (PTP). Personen som fullgör PTP kan kalla sig psykolog. Efter godkänd PTP beviljar Socialstyrelsen legitimation och personen kan titulera sig ”legitimerad psykolog”. Någon form av statligt legitimeringsförfarande finns i de flesta länder. Legitimationen avser den kliniska tillämpningen. En person som kallar sig enbart för ”psykolog” kan vara teoretiskt skolad men sakna kliniskt inriktad psykologisk utbildning.

En leg. psykolog har rätt att självständigt utföra psykologiska hälso- och sjukvårdsuppgifter, såsom att göra bedömningar av psykologisk (och psykiatrisk) natur, ställa diagnoser samt föreslå och genomföra psykologisk behandling. En del diagnoser (bedömningar) kräver flera mätningar med psykologiska testinstrument som endast legitimerad psykolog har tillgång till, dessa kan i praktiken endast psykologer göra. I psykologutbildningen ingår en grundläggande psykoterapiutbildning inom någon av de inriktningar som ges i Sverige.

Specialistpsykolog

En av de vanligaste utvecklingsvägarna för en leg. psykolog som vill vidareutbilda sig, har på senare år blivit att kliva på en specialistutbildning. Som specialist finns en uttalad roll att verka som mentor och handledare för andra psykologer och att ha ansvar för verksamhetens utveckling och kvalitet. Mycket fokus inom utbildningen, förutom ökad bredd och djup inom specialistområdet, ligger på att reflektera över rollen som psykolog. En specialistutbildning tar vanligen mellan 5-10 år med deltidsstudier, men det har sedan 2016 kommit sammanhållna specialistutbildningar som tar 3 års halvtidsstudier motsvarande 90 högskolepoäng, bl.a. ges en sådan av Stockholms universitet. En leg psykolog inom specialistutbildningen kallas ST-psykolog. Psykologförbundet är de som granskar och godkänner kurserna som ingår i utbildningen, och så småningom utfärdart behörighet som specialistpsykolog. Fn kan man ubilda sig inom 3 olika specialistområden: klinisk psykologi, arbets-och organisationspsykologi och pedagogisk psykologi.

Psykoterapeut

En del psykologer har valt att vidareutbilda sig till legitimerade psykoterapeuter, denna titel är inte reserverad för enbart psykologer. Både psykologer och psykiatrer har grundläggande behörighet för att söka till den fördjupningsutbildning i psykoterapi som leder till denna yrkestitel. Sökande med socionomutbildning, sjuksköterskeutbildning etc måste dock kvalificera sig först genom bl a en grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare kallad ”Steg-1”). Ingen statlig reglering finns f n som reglerar denna grundläggande psykoterapiutbildning. Yrkestiteln psykoterapeut utgör också en skyddad titel vilket innebär att endast legitimerade psykoterapeuter får kalla sig för detta. En psykoterapetutbildning pågår vanligtvis 3 år på halvtid motsvarande 90 HP. I KBT-utbildningen till psykoterapeut ingår förutom teoretiska studier att man ska genomföra ett antal terapier som filmas som man får handledning på och som kontinuerligt bedöms och sedan examineras. Man får också genomgå egna terapier både enskilt och i grupp.

Psykoterapihandledare

Som erfaren psykoterapeut kan man så småningom söka sig vidare till en sk handledarutbildning. Där kvalificerar man sig för att utbilda och handleda andra som utbildar sig till psykologer och psykoterapeuter. Handledarutbildningen ges vanligtvis på något av universiteten och löper på tredjedelsfart under 3 terminer, motsvarande 30 hp. I handledarutbildningen inom kognitiv beteendeterapi ingår bl a omfattande teoretiska studier av handledning, föreläsningar, grupparbeten, inlämningsarbeten, auskultation under en termin med en erfaren handledare och framförallt att handleda en egen grupp studenter under överinseende av en mer erfaren handledare.

Konsult

Konsult är ingen skyddad titel och vem som helst kan kalla sig organisationskonsult. Om man som psykolog verkar inom organisationsområdet kallar man sig ofta psykologkonsult, vilket inte heller är någon skyddad titel. Om konsulten däremot anger att hon eller han är leg psykolog är det en garanti för att den personen har en omfattande utbildning i gruppsykologi och organisationspsykologi. Vanligtvis har en psykolog som verkar inom organisationsområdet förutom sin grundutbildning, någon form av påbyggnadsutbildning – vilket man som kund kan fråga efter.