Kognitiv Beteendeterapi

Vad är KBT?

KBT betyder kognitiv beteendeterapi och det är ett paraplybegrepp för en mängd olika terapiformer. KBT bygger på forskningsrön inom olika områden från psykologin och är en terapiform som ständigt är i utveckling. KBTs kunskapsutveckling sker i ett samspel mellan experimentell psykologi om inlärning av beteenden, tankar, minnen, uppmärksamhet, känslor, reaktionsmönster och sociala beteendemönster och mer kliniskt inriktad forskning om vilka typer av insatser som hjälper vid olika typer av problem. Gemensamt för olika KBT inriktningar är att det finns ett naturvetenskapligt synsätt på forskningen. Samtidigt är människosynen humanistisk, man tänker inte bara ut fina teorier, utan bemödar sig om att verkligen prova dessa teorier i experimentella forskningsstudier för att vara så säker som möjligt att det man gör verkligen gör nytta. KBT räknas som evidensbaserad terapi för många problem, dvs det finns gott forskningsstöd inom många olika områden, som vid behandling av olika ångestsyndrom, depression, stress, sömnproblem osv.

Om du går i KBT kan du räkna med att terapeuten dels kommer att vara lyssnande och bekräftande som en samtalspartner, dels fungera lite som en tränare som där ni kommer överens om målsättningar och övningar som du får jobba med mellan tillfällena ni träffas. Tanken är att du ska få stöd i din utveckling och hjälp med dina svårigheter samtidigt som du uppmuntras att ta dig an utmaningar och öva på viktiga beteenden mellan behandlingssessionerna. Man brukar säga att i KBT får du öva dig på att förändra tankar och beteenden, för att du så småningom ska må bättre och mer leva det liv du vill leva. Terapeuten hjälper dig att förstå varför du tänker, gör och känner som du gör och du får hjälp att tillämpa olika metoder och verktyg för att komma vidare.

KBT har visat särskilt goda resultat inom fobier, paniksyndrom, tvångssyndrom och depression. När man jämfört behandlingsresultat av kognitivt beteendeterapeutiska metoder med andra terapimetoder har man vanligtvis kunnat notera bättre resultat för KBT. Inte inom något område har KBT fått sämre resultat än andra psykoterapeutiska insatser. Tidigare har KBT haft rykte om sig att vara en kantig terapiform med lite fokus på terapirelationen, forskning har dock visat att de som går i KBT behandlning upplever relationen till terapeuten minst lika god som i andra terapiformer och ofta t o m bättre.

För mer information om KBT kan jag tipsa om BTF:s hemsida www.kbt.nu. Där kan ni läsa om KBT historiskt och idag, om olika typer av KBT, om vetenskapligt stöd för olika diagnoser och få mängder av litteraturtips.