Mental Coaching

Mental Coaching för dig som

  • Har mål som du drömmer om och vill uppnå.
  • Vill prestera hållbart och långsiktigt, inom idrott, på ditt arbete, i ditt vardagsliv.

Processen börjar med att vi tittar närmare på vad det är du vill. Vad är det du vill du klara, förbättra, förändra eller göra hållbarare? 

Nästa steg handlar om varför du vill det du vill, här kommer dina värderingar vara vägledande. 

Målformuleringsfasen fortsätter med att skapa minst ett tydligt närmandemål och minst ett betydelsefullt varför. 

Här tittar vi också på lärandemål. Vad vill du lära dig av processen fram till målet, vad kan du lära dig genomförandet? Den här delen leder ofta till att vi hittar nya varför.

Vi fortsätter med att titta på faktorer i din historia och i din aktuella livssituation som kan vara betydelsefulla. Finns det positiva faktorer att bygga på och finns det försvårande faktorer vi behöver ta hänsyn till och jobba på att påverka eller hantera.

Sedan följer formulerandet av en plan med tydliga aktiviteter på kort- och medellång sikt.

Exempel på vad våra samtal kan handla om

Hur du skapar en flexibel struktur i din vardag, där träning, arbete eller skola, familjeliv, vänner och återhämtning får plats. Att planera och prioritera utifrån det som är viktigast för dig. Att hantera hindrande tankar och känslor. Att skapa positiva känslor i förhållande till viktiga aktiviteter, att förbättra kommunikation, sömn, matvanor.

Mitt mål är att det du har framför dig är något du verkligen vet varför du vill. Du vet vad du ska göra och när. Där varje steg är lagom svårt och utmanande och du strävar efter att förhålla dig accepterande och flexibelt till de svårigheter som kan dyka upp. Når vi dit kommer också motivationen lättare att vidmakthålla. 

Jag erbjuder coaching via videolänk eller face to face

Min coaching-tjänst som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy, ACT och prestationspsykologi. Välkommen att kontakta mig för en närmare diskussion och för information om villkor.

Prestationspsykologi

Med hjälp prestationspsykologi och coachande stöd kan vi lyfta  våra prestationer till nya nivåer. Oavsett inom vilket område vi rör oss har vi färdigheter, förmågor och fysisk kapacitet på olika nivå. Vår prestationsförmåga varierar med ålder, erfarenhet och inom vilket område och sammanhang våra prestationer sker. Oavsett om vi har perfekta fysiska och mentala förutsättningar, är det ändå långt ifrån säkert att våra prestationer blir optimala. De flesta har enormt mycket outforskad potential.

Prestationspsykologi kan handla om att balansera träning med andra krav, sätta rätt typ av mål och delmål, att lära sig använda hjälpande tankar och känslor och att fokusera på rätt saker vid rätt tidpunkt. Teman som acceptans, energipåfyllning, självförtroende, motivation, stresshantering, samarbete, att hantera och ge feedback eller hantera motgångar och oväntade händelser är vanliga inom prestationspsykologi.

Min erfarenhet av prestationspsykologi kommer från flera håll, dels som utbildad psykolog med lång erfarenhet av stress- och ångestbehandling och att hjälpa högpresterande individer som drabbats av utmattning att hitta nya sätt att hantera livet och sina prestationer, dels från att i många år ha intresserat mig för olika högpresterande personers erfarenheter inom näringsliv, professionell extremidrott och äventyr.  Mina egna erfarenheter som chef, ledare och organisationskonsult har lärt mig mycket om att stötta och utveckla chefer och grupper till bättre prestationer.

De erfarenheter jag själv gjort som uthållighetsidrottare på motionsnivå, med bl a hittills 23 marathonlopp, 26 ultralopp (lopp som är längre än 42,2 km), 10 Lidingölopp och Sverigeklassikern har lärt mig massor om att flytta gränser. På senare år har jag gradvis deltagit  i allt tuffare ultralopp som TEC 200, 322 km löping och kommit 3:a efter drygt 52 timmar, Backyard Ultra Gävle och kommit 2:a efter 23 timmars löpning. TEC 100 161 km, High Coast Ultra 130km och Mozart 100, med 109 km i Alperna, Swiss Alpine Marathon 78 km bergslöpning och Ultravasan 90 km är lopp som varit riktigt utmanande och lärt mig mycket. Andra erfarenheter jag gjort som bidragit till att jag lärt mig mycket om prestationer är tävlingar inom multisport, triathlon och swimrun, som Åre Extreme Challenge, Ironman Barcelona och Höga Kusten Swimrun. Genom mitt idrottande har jag lärt mig att jag kan klara så otroligt mycket mer än jag själv tidigare kunnat föreställa mig. Det är något jag är övertygad om gäller andra precis lika mycket som det gäller mig.

Om du behöver stöd att utveckla dina prestationer, oavsett vilken nivå du startar på, är du välkommen att kontakta Utvecklingszonen och få hjälp att finna din egen utvecklingszon.

Jag har även en webbsida där jag skriver en blogg om Livet och löpning, som i hög grad handlar om långsiktigt hållbara prestationer. Klicka på länken om ni är nyfikna.

Jag och Per-Erik Modig under Höga kusten swimrun 2016.