Välkommen till Utvecklingszonen AB och Mikael Malmberg leg. psykolog. Potential för utveckling finns hos alla människor och överallt där människor samverkar. Med rätt stöd går det att hitta till sin egen eller till sin organisations utvecklingszon.

Min mission med Utvecklingszonen är att sprida enkel och praktiskt inriktad psykologi till individer och organisationer. Med hjälp av vetenskapligt beprövad praktisk psykologi ser vi tillsammans med dig till att aktiviteter och beteenden förändras i önskad riktning. Det räcker inte att bara tänka eller tycka nytt, en behöver också börja bete sig annorlunda för att det ska bli någon skillnad.

Välkommen till Utvecklingszonen - praktisk psykologi och KBT i Söderhamn.

© Utvecklingszonen


2018-06-19 07:08:31

Att anpassa kraven

Om det är något jag lärt mig av alla olika långlopp jag deltagit i genom åren är det att anpassa mina krav. Med det menar jag att för att kunna trän...

Läs mer

2017-09-01 08:38:45

Vardagsäventyr

P8101083_1.jpg

Sommaren har som vanligt för mig bestått mest av friluftsliv, träning och ett antal tävlingar. Några av somm...
Läs mer