Välkommen till Utvecklingszonen AB och Mikael Malmberg leg. psykolog. Möjligheter till utveckling finns hos alla människor och överallt där människor samverkar. Med rätt stöd går det att hitta till sin egen eller till sin organisations utvecklingszon.

Min mission med Utvecklingszonen är att sprida enkel och praktiskt inriktad psykologi till individer och organisationer. Med hjälp av vetenskapligt beprövad praktisk psykologi ser vi tillsammans med dig till att aktiviteter, beteenden och förhållningssätt förändras i önskad riktning. Det räcker inte att bara tänka eller tycka nytt, du behöver framföralt också börja göra annorlunda för att det ska bli någon skillnad.

Välkommen till Utvecklingszonen - praktisk psykologi och KBT i Söderhamn.

© Utvecklingszonen


2022-10-03 13:29:39

Ny lokal from 31/10 2022

Från och med 31 oktober kommer jag flytta från Lokstallarna till andra sidan Söderhamnsån. Min ...

Läs mer

2020-04-16 09:39:11

Hantera oro vid Covid-19

Under pågående kriser ökar stress, ångest och oro. Jag har därför sammanställt en del saker ...

Läs mer