Att anpassa kraven

Om det är något jag lärt mig av alla olika långlopp jag deltagit i genom åren är det att anpassa mina krav. Med det menar jag att för att kunna träna och prestera så bra som möjligt, har jag dels lärt mig att periodvis minska på andra krav i livet, dels att anpassat kraven och […]

Att anpassa kraven Läs mer »